Artiklar

Underhålla processen att hitta rimlig grad av samsyn mellan många ägare

iStock-96065293

Vårt företag har växt och vi har nu nått 10-25-50 ägare, hur gör vi rent praktiskt för att underhålla processen att hitta rimlig grad av samsyn mellan så många ägare för att upprätthålla bra ägarstyrning?

När det mindre ägarledda företaget utökar sin ägarbas blir det naturligt utmaningar att fortsätta utöva mer direkt ägarstyrning.

Ett sätt är att utse en ägargrupp som består av en tillräcklig stor grupp för att skapa kredibilitet men tillräckligt liten för att vara praktiskt möjlig. Dessa får representera alla ägare i de olika processer som är relevanta för att upprätthålla ett aktivt engagemang från ägarna när man utvecklar bolagsstyrningen.

Möten bör tidvis hållas bland ägarna gör att ge utrymme för dialog och för att lämna information.

Ett annat sätt är att kombinera ovanstående med moderna verktyg för bolagsstyrning, t ex webbaserade enkätundersökningar för att lyssna in på den kollektiva åsiktsströmningen eller IT-verktyg för att samla och sprida information bland ägare.

Viktigt är att regelbundet arbeta med ägardirektivet för att säkerställa att det är synkroniserat med den breda ägarviljan. Viktigt är att se arbetet att skriva ägardirektiv som en process där arbetet i sig är lika viktigt som själva dokumentet. Det gäller inte minst med Assensios metodik där strategiaspekterna är en viktig del när man tar fram ägardirektivet. Med en förankring bland ägarna om den breda strategin i företaget ökas kraften och betydelsen av ägardirektivet.

Hendrik Trepp, grundare av Assensio kommenterar; "Hur länge detta fungerar beror egentligen mest på hur snabbt antalet aktieägare växer. Någon gång blir det för svårt att försöka upprätthålla de processer som fungerade när bolaget var mindre. T ex blir det inte praktiskt möjligt att fram ägardirektiv när ett bolag växt sig för stort eller ägandet börjar bli mer spritt."

I realiteten kommer alla ägarledda bolag som växer någon gång hamna där stora bolag redan är, nämligen att följa ABL och Svensk Kod för Bolagsstyrning (ibland kallat svensk bolagskod el. bolagskoden) där det tydliggörs att det är bolagsstämman som är forumet att utöva sin ägarstyrning. Detta är alltid en väg för att utöva sin rätt som ägare och situationen blir då mer lik hur den är i storföretag. Rent politiskt finns det alltid möjligheter att försöka samla sig grupperingar där flera ägare kan öka sin chans att få sin stämma hörd. Detta är också så det fungerar i större företag.


Om intresse finns att använda extern hjälp kan Assensio erbjuda konsulttjänster och konsultstöd och agera som enskild konsult och rådgivare med frågor som rör förbättrad bolagsstyrning, styrelsearbete, ägardirektiv, system för bolagsstyrning, ägarstyrning, verktyg för bolagsstyrning o.d. I centrum av Assensios tjänster ligger att hjälpa sina kunder att gå från att vara ägarledda till att bli ägarstyrda. En viktig del i Assensios arbete är att tydliggöra rollfördelning och ansvarsfördelning mellan ledning, styrelse och ägare. Det är ett viktigt steg för att utveckla och främja bolagsstyrningen. Kontakta Hendrik Trepp på Assensio för mer information. Se länk till kontaktformulär.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

ASSENSIO ADVISORY AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies