Artiklar

Strategifrågor i bolagsstyrningsprocessen

olena-sergienko-dIMJWLx1YbE-unsplash

"Vad är bolagsstyrning?" är en ganska bred fråga och man kan undra vad strategifrågor i företaget har med utveckling av bolagsstyrning att göra.

Det finns ju flera aspekter av bolagsstyrning. Först har vi de rent formella bolagsstyrningsfrågorna som inte alls har med strategifrågor att göra som ju rent principiellt är en fråga för styrelse och ledning. 

Men rent praktiskt finns det ju kommunicerande kärl mellan ägarnas vilja och styrelsen vilket gör att strategifrågorna indirekt visst kan ses en del av bolagsstyrningen, i alla fall i ägarledda företag.

I stora bolag hanteras detta på informellt sätt mellan ägare varefter ägarviljan uttrycks via bolagsstämman. Baserat på detta har styrelse och ledning mandatet att utveckla och implementera strategin i bolaget.

Men i mindre ägarledda bolag behöver det kommunicerande kärlet vara mycket mer konkret utformat och där är ägardirektivet ett viktigt instrument.

Inte sällan innehåller det traditionella ägardirektivet enbart de formella delarna av god bolagsstyrning, såsom krävs av bolagskoden. I fråga om strategi kanske övergripande delar om bolagets inriktning och vision, mission etc. finns inkluderat i ägardirektivet. Men sällan är det mer konkreta riktlinjer från ägarna mht det strategiarbete som styrelse och ledning skall arbeta med.

Assensio menar finns det stora fördelar att ta med övergripande strategielement i ägardirektiv för just ägarledda företag med mindre utvecklad bolagsstyrning. 

Hendrik Trepp, grundare av Assensio säger; "Anledningen är att det stödjer en smidig övergång från att ägarna haft ”alla hattar på sig” dvs varit ägare, styrelse och ledning, till att ”våga släppa taget” och ge styrelse och ledning större mandat.  Det förenklar därmed arbetet att utveckla ansvarsfördelning och rollfördelning mellan ägare, styrelse och ledning samt att sätta mål för ägarna."

Genom att inkludera övergripande direktiv om strategi till innehållet i ägardirektivet skapas därmed en trygghet för ägarna att vissa övergripande frågor som rör företagets framtida inriktning fortfarande kan påverkas på ett tydligt och handfast sätt via ägardirektivet.

På sätt bidrar detta till förstärkt bolagsstyrning och ägarstyrning, hela systemet för bolagsstyrning blir därmed robustare. Det blir därmed lättare att utvecklas från ett ägarlett till ett ägarstyrt företag.

Notera att de strategiska direktiven i ägardirektivet enbart översiktligt skall formuleras på ägarnivå eftersom styrelse/ledning senare skall ta huvudansvaret att utveckla dessa. Skilj här på att ”ge övergripande direktiv för strategiarbetet” med att ”ta fram strategin i sig”.Mht alternativet att använda extern hjälp kan Assensio erbjuda konsulttjänster och konsulthjälp och agera som rådgivare eller enskild konsult i frågor om ägardirektiv, bolagsstyrning, verktyg kring bolagsstyrning, ägarstyrning, styrelsearbete, system för bolagsstyrning etc. Assensios erbjudande bygger på att hjälpa sina kunder att gå från att vara ägarledda till att bli ägarstyrda företag. En viktig del i Assensios tjänster är att klargöra rollfördelning och ansvarsfördelning mellan ledning, styrelse och ägare vilket främjar bolagsstyrningen. Kontakta Hendrik Trepp på Assensio för mer information. Se länk till kontaktformulär.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

ASSENSIO ADVISORY AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies