Resurser

Vad är bolagsstyrning? Tips på bra litteratur och länkar för att läsa mer

jeremy-beadle-qnU-UR0o5X8-unsplash

Mycket finns skrivet om bolagsstyrning med en utgångspunkt från samspelet mellan ägare, styrelse och ledning. Inte minst finns det mycket bra litteratur och allmänt tillgänglig information kring styrelsens arbetssätt och styrelsens samspel med ägare och ledning. Detta är ofta utgångspunkten i litteratur som tar ett bredare helhetsgrepp på systemet kring bolagsstyrning.

Mindre finns dock skrivet om den förändringsresa en ägargrupp i ett ägarlett företag sinsemellan behöver göra m.h.t. att förändra kultur, arbetssätt och processer för att understödja mer utvecklad bolagsstyrning.


Nedanstående är exempel på bra informationskällor som beskriver olika ansatser för att främja bättre bolagsstyrning;


1. Litteraturlista

2. Länkar - Om svensk kod för bolagsstyrning samt bolagsstyrning i ett internationellt sammanhang 

3. Länkar - Bra källor på nätet för att läsa mer

4. Länk - Assensios white-paper som på 9 sidor sammanfattar det som behövs om bolagsstyrning i ägarledda företag.

5. Länk - Assensios ”Administrativ processguide för ägarstyrning”


1. Litteraturlista

Framgångsrikt styrelsearbete i en snabbföränderlig tid. Roland Dansell, Satish Sen

Styrelsearbete i ägarledda företag. Lars-Henrik Andersson, Roland Dansell, Ove Liljedahl, Satish Sen.

Ägarstyrning. En närstudie av ägarnas insatser och handlingsutrymmen i de stora svenska företagen. Sven-Erik Sjöstrand

Corporate Governance: Mechanisms and Systems. Steen Thomsen

Bolagsstyrning – corporate governance på ren svenska. Martin Blom, Matts Kärreman, Claes Svensson

Styrelsearbete i små företag. Thomas Nielsen, Per Lekvall

Harward Business Review on Corporate Governance. Various authors. 2000

Corporate Governance. John Colley, Jacqueline Doyle, George Logan, Wallace Stettinius

The Professional Services Firm Bible. John Baschab, Jon Piot

Ägarstyrning och ägardirektiv : hur du som företagare når dina mål. Rune Brandinger

Corporate Governance in Small and Medium-sized Firms. David Audretsch, Erik Lehmann

Value Creation for Owners and Directors - A Practical Guide on How to Lead your Business. Massimo Massa, Kai Taraporevala, Ludo Van der Heyden


2. Om svensk kod för bolagsstyrning samt bolagsstyrning i ett internationellt sammanhang

Svensk kod för bolagsstyrning (ibland kallat svensk bolagskod, bolagskoden, bolagsstyrningskoden eller bara koden) 

Norsk kod för bolagsstyrning

Finsk kod för bolagsstyrning

Dansk kod för bolagsstyrning

Rekommendationer för bolagsstyrning i Storbritannien

Rekommendationer för bolagsstyrning i EU

Rekommendationer för bolagsstyrning i OECD

Översikt om amerikansk bolagsstyrning


3. Några bra källor på nätet för att läsa mer

Aktiebolagslagen 

Styrelsekollegiets rekommendationer

Bolagsboken från svenska standardbolag

Om bolagsstyrning från European Corporate Governance Institute

OECD Corporate Governance Factbook 2023


4. Assensios white-paper som på 9 sidor sammanfattar det som behövs om bolagsstyrning i ägarledda företag och hur du går från ägarlett till ägarstyrt företag.

White-paper bolagsstyrning


5. Assensios ”Administrativ processguide för ägarstyrning”. 

Rent praktiskt innebär övergången från ett ägarlett till ägarstyrt företag också större behov av praktiskt koordinering mellan ägare och denna guide underlättar denna transition.

Administrativ processguide för bolagsstyrning


Assensio är konsultbolaget för att utveckla bolagsstyrning, rådgivare ägardirektiv, skriva ägardirektiv, ta fram processer kring bolags- och ägarstyrning, utveckla verktyg och system för bolagsstyrning etc. I fokus för Assensio som rådgivare är att tydliggöra rollfördelning och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och ledning där det slutliga målet är att hjälpa kunden att utvecklas från ägarlett till ägarstyrt. Kontakta Hendrik Trepp på Assensio för mer information. Se länk till kontaktformulär.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

ASSENSIO ADVISORY AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies