Resurser

Administrativ processguide för bolagsstyrning

charlesdeluvio-rRWiVQzLm7k-unsplash (1)

Det finns en hel del praktiska frågor som blir aktuella när ägarna i ett företag tagit beslutet att utveckla och förbättra bolagsstyrningen.  Steget till att i praktiken arbeta med tydlig ansvarsfördelning och rollfördelning mellan ledning, styrelse och ägare skapar också ett behov av utvecklade administrativa processer för ägarna som grupp. (Rent formellt kan man beteckna detta som ägarstyrningsfrågor, dvs hur skall ägare som kollektiv agera för att utveckla företaget. I Assensios nomenklatur är dock ägarstyrningen en del av bolagsstyrningen varför den senare termen används.)

Rent praktiskt innebär övergången från ett ägarlett till ägarstyrt företag en del behov av praktiskt koordinering mellan ägare sinsemellan och med styrelsen och denna guide underlättar därmed denna förändring.

Hendrik Trepp, grundare av Assensio, tydliggör; "Man kan tycka att detta är formalia men rent processmässigt är det ett viktigt då det tvingar ägarna till att tidvis kommunicera, debattera och besluta om olika saker som sammantaget bidrar till bättre bolagsstyrning."

Assensio har sammanställt denna guide som översiktligt sammanfattar administrativa processer som ger verktyg för bättre bolagsstyrning inom områden som kan vara viktiga för en ägargrupp att arbeta med. Fokuset är inriktat på konkreta frågor, allt ifrån t ex mötes- och informationsstruktur till hantering av ägardirektiv, som sammantaget understödjer bättre bolagsstyrning i att ägarlett/ägarstyrt företag. Notera att dessa verktyg för bättre bolagsstyrning skall ses som ett smörgåsbord att välja från. 

Till viss del nämns också verktyg och system för bolagsstyrning som kan utnyttjas för ägare. Dessa är dock enklare och mer grundläggande än många av de typiska standardiserade IT applikationer som stödjer bättre bolagsstyrning. Sådana är oftast utvecklade med större företag i åtanke.

Se bifogad PDF ⬇️⬇️⬇️

Administrativ processguide för bolagsstyrning


Assensio är rådgivaren i bolagsstyrning som erbjuder rådgivning, konsulttjänster och konsultstöd samt agerar som enskild konsult kring att skriva och ta fram ägardirektiv, rådgivning ägardirektiv, ägarstyrning, verktyg för bolagsstyrning, bolagsstyrningssystem, processer att implementera bolagsstyrningskoden, styrelsearbete etc. I fokus ligger att klargöra rollfördelning och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och ledning där det slutliga målet är att hjälpa kunden att transformeras från ägarlett till ägarstyrt. Kontakta Hendrik Trepp på Assensio för mer information. Se länk till kontaktformulär.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

ASSENSIO ADVISORY AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies