Resurser

Bolagsstyrning - typiskt projekt med Assensios arbetsmetodik

jimmy-chang-ACt8ycSzpdE-unsplash

Scope av projekt:

Första möte mellan Assensio och ägargruppen.

Uppföljningsmöten för att definiera omfattning och behov i hur bolagsstyrningen skall utvecklas och vilken omfattning projektet skall ha. Tid ges åt ägargruppen att själva definiera behov och krav tillsammans med Assensio.


Månad 1:

Beslut om projektet och formell uppstart.

Datainsamling under några veckor, inklusive enskilda intervjuer (2-3 timmar var) med större ägare. För större ägargrupper kompletteras detta med webbaserade enkäter för att inkludera alla ägares synpunkter.

Första möte med den utvalda ägargruppen som blir direkt motpart för Assensio.


Månad 2:

En eller flera workshops med några veckors mellanrum för reflektion och för att komplettera med webbaserade enkäter bland ägarna. Notera att om frågorna är mer komplexa kan detta moment behöva sträckas ut från en månad till två eller flera månader. OBS

Under denna period växer huvudinriktningen i ägardirektivet och övergripande strategi för företaget fram.


Månad 3:

Skriva ägardirektiv och fastställande av rollfördelning och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och ledning.

Definiering av övergripande strategi för bolaget, inklusive nyckelprocesser för bolagsstyrning.

Beslut om implementeringsplan.


Månad 4:

Påbörjande av implementering. 

Ägardirektiv beslutas på stämma och regelverk förankras hos bred ägargrupp. 

Process för eventuella förändringar i styrelsens sammansättning initieras. 

Ramverk för strategi och organisation överlämnas till styrelse och ledningsgrupp för finjustering.


Månad 5 och framåt:

Uppföljningsaktiviteter och avstämning för att utvärdera om önskade mål har nåtts mht att utveckla bolagsstyrningen.


Hendrik Trepp, grundare av Assensio kommenterar; "Detta är självklart en schabloniserad bild av hur processen ser ut. I praktiken kan det skilja sig åt ganska mycket mellan företag som hunnit olika långt i utvecklingen av bolagsstyrningen. Det viktigaste är att allokera tillräckligt med tid för processen att nå samförstånd mellan ägare snarare än att fokusera att så snabbt som möjligt ta fram dokument (t ex ägardirektivet) eller utveckla processer."


Assensio är konsultbolaget för bättre bolagsstyrning, att ta fram och skriva ägardirektiv, utveckla processer kring bolags- och ägarstyrning, ta fram verktyg och system för bolagsstyrning etc. I fokus ligger att tydliggöra rollfördelning och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och ledning där det slutliga målet är att hjälpa kunden att utvecklas från ägarlett till ägarstyrt.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

ASSENSIO ADVISORY AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies