Kundcase inom utveckling av bolagsstyrning

Assensio kundcase – konsumentvaruföretag

iStock-96065293

Assensio har framgångsrikt hjälpt ett företag som säljer konsumentprodukter att övervinna ägarlåsningar och utveckla sin bolagsstyrning.

Assensio har haft förmånen att hjälpa ett ägarlett företag som säljer konsumentprodukter. Målet har varit att hjälpa till att hantera en låsning mellan ägarna. Denna hade inneburit att utvecklingen av bolagsstyrningen i företaget inte skett på önskat sätt samt att strategiarbetet hade upplevts som stillastående under en tid. Att ta in en extern rådgivare inom bolagsstyrning sågs som vitalt för att kunna facilitera arbetet.

Tidigare hade de rekryterat en extern styrelseledamot och nu letade de efter en extern ordförande för att ersätta en av ägarna. De önskade en mer oberoende styrelse, men de kunde inte enas om vilket slags profil de behövde som ordförande i styrelsen.

Ägarna hade olika syn på vilken erfarenhet och kunskap den nya ordföranden skulle ha. En del tyckte att personen skulle ha erfarenhet inom detaljhandelssektorn i allmänhet, medan andra ville ha någon som var mer bevandrad inom e-handel.

Företaget hade gjort fina framsteg genom åren med att sälja sina produkter både i fysiska butiker och online. Men det är mycket konkurrens inom e-handeln, och de hade svårt att finna god lönsamhet, även om det området växte snabbt. Däremot var de traditionella fysiska kanalerna lönsamma och mindre riskabla, särskilt i tuffare tider.

Att hitta en ny ordförande sågs som viktigt, och under processen med att hitta rätt person skapades också en insikt bland ägarna att de behövde ta ett gemensamt grepp om strategin.

De kom fram till att justera strategin till att bestå av två delar. Inte helt olikt två affärsområden (även om de inte gick så långt rent organisatoriskt) där de båda delarna fick tydliga ROI krav. Gemensam marknadsföring, inköp och logistik blev utgångspunkten men när det handlar om go-to-market strategi skulle respektive del arbeta mer självständigt.

Baserat på denna nya riktning kunde ägarna enas om vilken slags ordförande de ville ha, och den personen är nu på plats i företaget. Beslöts att skriva ett nytt ägardirektiv som blev utgångspunkt för den nya styrelsen att arbeta med. Innehållet i ägardirektivet speglade också den nya strategiinriktningen vilket var en viktig del i att främja bolagsstyrningen.

Hendrik Trepp på Assensio säger; "Nyckeln i detta projekt var att inkorporera strategiutvecklingen i arbetet med att ta fram och skriva ägardirektiv. Det löste upp många knutar i processen och hjälpte företaget att gå från ägarlett till ägarstyrt"

Nästa steg i utvecklingen av bolagsstyrningen är att till viss del initiera en generationsväxling där en plan är att externt rekrytera en yngre marknadsorienterad VD som ersättare för den VD de haft länge (som också är ägare). Även frågor kring exit strategi har också kommit upp på agendan.

Ägarna har samsyn om att bolaget fått klart förbättrad bolagsstyrning efter de genomförda projektaktiviteterna.


Assensio är konsultbolaget för rådgivning kring att utveckla bolagsstyrning, rådgivning ägardirektiv, ta fram och skriva ägardirektiv, ta fram processer kring bolags- och ägarstyrning, utveckla verktyg och system för bolagsstyrning etc. I fokus ligger att tydliggöra ansvarsfördelning och rollfördelning mellan ägare, styrelse och ledning. Detta hjälper ett företag att förändras från ägarlett till ägarstyrt som i sin tur främjar bolagsstyrningen. Kontakta Hendrik Trepp på Assensio för mer information. Se länk till kontaktformulär.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

ASSENSIO ADVISORY AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies