Artiklar

Låsningar mellan ägare när ägarledda företag försöker utveckla bolagsstyrningen

iStock-1325276224

Några exempel följer här på typiska stötestenar när en ägargruppering försöker hitta en gemensam kurs framåt.

  • Olika tidshorisont hos ägare mht sitt egna personliga engagemang som anställd i företaget.
  • Olika riskvilja hos ägare. 
  • Fundamentala åsiktsskillnader i innehållet i ägardirektivet.
  • Olika tolkningar av ägardirektivet.
  • Skild syn om fokus på utdelningar jämfört med fokus på att bygga aktievärde.
  • Skild syn på successionsfrågor mht ledning och styrelse. Antingen om (och hur) man gradvis skall släppa fram en ”ny generation” ledare/ägare. Eller frågan hur man skall avveckla ägare som inte längre skapar värde i företaget.
  • Relationsutmaningar mellan enskilda ägare
  • Skild syn på företagets strategiska utveckling.
  • Skild syn på värdet med att införa bättre bolagsstyrning.  Det finns situationer där enskilda ägare individuellt (utifrån sin egen personliga roll) ser ett värde att fortsatt arbeta med ”alla hattar på” även om det kan minska företagets långsiktiga utvecklingsmöjligheter.

Dessa bör vara i fokus i en diskussion som behöver föras mellan ägare innan de första stegen tas att utveckla bolagsstyrningen. Inte sällan är det till stor hjälp att ha hjälp från en extern facilitator när dessa, ofta känsliga frågor, skall diskuteras.

Hendrik Trepp, grundare i Assensio kommenterar: "Många ägare är ovana att inför varandra öppet prata om sina tankar som ägare och det krävs en del tid att nyckla fram de drivkrafter ägare egentligen har. När det är gjort brukar det vara enklare att finna en samsyn när det gäller utvecklingen av bolagsstyrningen."


Assensio är konsultföretaget som är rådgivare i bolagsstyrning och kan erbjuda konsulttjänster och konsulthjälp samt agera som enskild konsult mht skriva ägardirektiv, förbättrad bolagsstyrning, ägarstyrning, styrelsearbete samt verktyg och system kring bolagsstyrning. Assensios erbjudande bygger på att hjälpa sina kunder att gå från att vara ägarledda till att bli ägarstyrda bolag vilket generellt främjar god bolagsstyrning. En viktig del i dessa tjänster är att klargöra rollfördelning och ansvarsfördelning ägare, styrelse och ledning. Kontakta Hendrik Trepp på Assensio för mer information. Se länk till kontaktformulär.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

ASSENSIO ADVISORY AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies