Artiklar

Undersökning: Vad driver en ägare i ett ägarlett företag?

peggy-anke-MPnn435Dr9w-unsplash

Vad driver en ägare i ett ägarlett företag?

För att stärka bolagsstyrningen i ägarledda företag krävs en gemensam vision för företagets framtid. Det är grunden för att formulera ägardirektiv, öka styrelsens oberoende och våga delegera till ledningen. En gemensam vision förenklar arbetet att tydliggöra ansvarsfördelning och rollfördelning mellan ägare, styrelse och ledning.

Men för att nå den visionen måste man förstå ägarnas och grundarnas individuella drivkrafter.

Assensio har sammanfattat resultatet från enkätundersökningar gjorda bland anställda ägare/grundare i 15 svenska ägarledda företag under de sista två åren (företagens omsättning mellan 60 till 1400 miljoner kr, totalt 96 deltagare, svar rankade mellan 1-13).

Notera att några företag hade jobbat med extern konsulthjälp för att utveckla bolagsstyrning eller ägardirektiv under en tid, andra inte. Därför är svaren inte alltid helt jämförbara.

Hendrik Trepp på Assensio kommenterar; "Notabelt är hur stark tonvikt ägare lägger på känslan att få vara med och bygga något tillsammans, att göra något man trivs med och som utvecklar en som individ. Detta samtidigt som t ex personliga ekonomiska mål ses som mindre viktiga."

Om du är ägare i ett ägarlett företag - känner du igen dig? Hur påverkar detta strategin och hur främjar det bolagsstyrningen?


Assensio är konsultbolaget för att utveckla bolagsstyrning, ta fram och skriva ägardirektiv, definiera processer kring bolags- och ägarstyrning, skapa verktyg och system för bolagsstyrning etc. I fokus ligger att tydliggöra rollfördelning och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och ledning där syftet är att hjälpa ett företag att transformeras från ägarlett till ägarstyrt. Detta i sin tur främjar bolagsstyrningen. Kontakta Hendrik Trepp på Assensio för mer information. Se länk till kontaktformulär.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

ASSENSIO ADVISORY AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies