Artiklar

Undersökning: Mäta aktieägarvärde av väl fungerande bolagsstyrning?

linus-mimietz-F7rpMDvkB1U-unsplash

Det finns många försök att kvantifiera värdet att arbeta aktivt med ESG frågor ur ett aktieägarperspektiv. M.h.t speciellt E, dvs. miljöaspekter, finns det en hel del studier gjorda under de sista åren men angående G, Governance, är det mer tunnsått. 

Denna analys av Grant Thornton i Storbritannien är intressant då den fokuserar på just korrelationen mellan att bygga aktieägarvärde och med kvalitet/utvecklingsgrad på bolagsstyrningen. I huvudsak baserad på data på FTSE 350 företag listade i London.

Fyra punkter sammanfattar studien; 

  • Företag med väl utvecklad bolagsstyrning överträffar operativt företag med svag styrning 
  • Företag med väl utvecklad bolagsstyrning genererar mer värde för företaget, aktieägare och långivare
  • Bolagsstyrning bör inte behandlas som en regelefterlevnadsövning, eftersom den verkligen kan tillföra värde för verksamheten 
  • Tillämpningen av bolagskoden ger en värdefull plan för att förbättra förvaltningspraxis

Hendrik Trepp från Assensio summerar; "Slutsatserna Grant Thornton presenterat går helt i linje jämfört med vad bolagskoden i Sverige säger. Bättre bolagsstyrning är tydligt en faktor som påverkar lönsamhet och tillväxt."

Utdelning låg t ex i snitt normaliserat på 0,32 £/aktie jmf. med 0,2 £/aktie för bolag med sämre utvecklad bolagsstyrning. ROCE på 45 % för bolag med bättre bolagsstyrning jmf. med 35 % för sämre. Läs mer i analysen.

Se länk:

Grant Thornton studie


Assensio är konsultbolaget för bättre bolagsstyrning, utvecklad ägarstyrning, ta fram och skriva ägardirektiv, definiera processer kring bolags- och ägarstyrning, agera rådgivare kring ägardirektiv, aktieägardirektiv, skapa verktyg och system för bolagsstyrning, rent generellt främja god bolagsstyrning etc. I centrum ligger att tydliggöra rollfördelning och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och ledning med målet att stödja ett företag att ändras från ägarlett till ägarstyrt. Kontakta Hendrik Trepp på Assensio för mer information. Se länk till kontaktformulär.


Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

ASSENSIO ADVISORY AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies