Artiklar

Undersökning: Från ägarlett till ägarstyrt men varför?

jimmy-chang-ACt8ycSzpdE-unsplash

Varför en grupp ägare bestämmer sig för att utveckla bolagsstyrningen?

Förbättrad bolagsstyrning i ägarledda företag kräver en gemensam vision för företagets framtid. Det är viktigt för att kunna formulera ägardirektiv, öka styrelsens oberoende och våga delegera till ledningen. En gemensam vision förenklar arbetet att tydliggöra ansvarsfördelning och rollfördelning mellan ägare, styrelse och ledning.

Men vilka är de vanliga anledningarna till att ägare de facto tar steget och aktivt börjar utveckla bolagsstyrningen med syftet att förändras från ägarlett till ägarstyrt?

Assensio har sammanfattat resultatet från enkätundersökningar gjorda bland anställda ägare/grundare i 14 svenska ägarledda företag under de sista två åren (företagens omsättning mellan 60 till 1000 miljoner kr, totalt 90 deltagare, svar rankade mellan 1-13).

Hendrik Trepp på Assensio sammanfattar; "Den största anledningen till att en ägargrupp tar steget att arbeta med att utveckla bolagsstyrningen är oklarheter och otydlighet, oftast i rollfördelningen och ansvarsfördelningen mellan ledning, styrelse och ägare. Inte sällan är ägardirektivet inte tillräckligt genomarbetat."

Notera att denna undersökning består av svaren från ägare från bolag som hunnit olika långt i arbetet att professionalisera bolagsstyrningen. I vissa bolag fanns t ex enbart rudimentära ägardirektiv emedan ägardirektivet var mer utvecklat i andra bolag. Några hade jobbat med extern konsulthjälp för bolagsstyrning eller ägardirektiv under en tid, andra inte. Därför är svaren inte alltid helt jämförbara.


Assensio är konsultbolaget för att utveckla bolagsstyrning, skriva ägardirektiv, ta fram processer kring bolags- och ägarstyrning, utveckla verktyg och system för bolagsstyrning etc. I fokus ligger att tydliggöra ansvarsfördelning och rollfördelning mellan ägare, styrelse och ledning. Syftet med det är att hjälpa ett företag att förändras från ägarlett till ägarstyrt vilket generellt främjar god bolagsstyrning. Kontakta Hendrik Trepp på Assensio för mer information. Se länk till kontaktformulär.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

ASSENSIO ADVISORY AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies