Artiklar

Hur kan en ägargrupp påbörja arbetet att utveckla bolagsstyrningen, dvs. gå från ägarlett till ägarstyrt?

signature-pro-MbClFGJBH6k-unsplash

Hur går man som en grupp ägare praktiskt tillväga när man väl bestämt sig för att utveckla och förbättra bolagsstyrningen och vill utveckla bolaget från ägarlett till ägarstyrt?

Det viktigaste är att initiera en dialog mellan ägarna om för- och nackdelar med att utveckla bolagsstyrningen. En sådan måste ibland inledas med de mest basala frågorna, t ex; "Vad är bolagsstyrning?", "Varför finns det värde i att klargöra ansvarsfördelning och rollfördelning mellan ledning, styrelse och ägare?", etc.

Förankring bland en större grupp ägare om att ta steget mot bättre bolagsstyrning är centralt för att nå framgång. Viktigt blir därmed att allokera tid för att diskutera dessa frågor. En praktiskt fråga som ägare ofta ställer sig i dessa processer är; ”Måste varenda delägare vara aktivt delaktig i en sådan dialog?”.

Svaret är att det beror på. Om det finns en gemensam samsyn som är stark kan naturligtvis en mindre grupp driva denna fråga med regelbunden förankring hos den större gruppen ägare. Men om det finns en splittring om viktiga frågeställningar som rör bolagsstyrningen är det värt tiden att inkludera en större grupp ägare i dialogen. I praktiken handlar det också om hur många ägare som som finns, är numerären stor finnns praktiska hinder. Se ett inlägg från Assensio om detta ämne.

I den dialog som förs bör ett antal beslut tas där det viktigaste är att vara överens om ett antal principer eller regler kring bolagsstyrning och ägarstyrning.

Hendrik Trepp på Assensio kommenterar; "Det finns många aspekter som man kan vilja bocka av men i slutändan är det följande sju områden som bör täckas. Alla dessa summerar mycket av det som behövs för att gå från ägarlett till ägarstyrt företag."

  • Samsyn om företagets långsiktiga riktning, strategiska fundament och ägarnas mål.
  • Skall övergripande följa Svensk Kod för Bolagsstyrning* med åtskillnad i ansvarsfördelning och rollfördelningen mellan ledning, styrelse och ägare.
  • Tydligt handslag att ägare håller isär sina roller som anställda och sina roller som ägare. Det är en del av att tydliggöra rollfördelning och ansvarsfördelning mellan ägargrupp, styrelse och ledning.
  • Skapa långsiktig struktur för ägarskiften och ägarspridning som stödjer ambitioner att utveckla företaget (formellt en fråga som hanteras i aktieägaravtalet).
  • Beskriv ovanstående i ett skriftligt ägardirektiv. De strategiska fundamenten bör inkluderas när ägardirektivet tas fram för att stödja processen att delegera ansvar för strategi från ägare till styrelse och ledning. Se mer om ägardirektiv.
  • Utveckla styrelsen för att uppfylla de ambitioner som satts upp, gärna med oberoende ledamöter och extern ordförande.
  • Säkerställ ägarnas löpande intresse genom en tydlig process med några valda ägarrepresentanter som skall samordna ett antal administrativa och praktiska frågor där bl a ett antal verktyg för bolagsstyrning kan användas.

Se bifogad processguide från Assensio som stöd för det administrativa arbetet kring att hantera ägarfrågor med ett antal verktyg som stödjer förbättrad bolagsstyrning;

Administrativ processguide för bolagsstyrning

När sedan ovanstående milstolpar är beslutade skall dessa implementeras där ofta det viktigaste är att tillsätta en oberoende styrelse dvs. att det finns en eller flera, i relation till ägarna, oberoende styrelseledamöter inklusive en extern ordförande.


* Notera att Svensk Kod för Bolagsstyrning är utformad med stora, publika företag i åtanke varför många delar ej är relevanta för mindre företag.


Om externt konsultstöd efterfrågas är Assensio konsultföretaget som är rådgivare i bolagsstyrning och kan erbjuda konsulttjänster och konsulthjälp samt agera som enskild konsult mht skriva ägardirektiv, aktieägardirektiv, förbättrad bolagsstyrning, ägarstyrning, system för bolagsstyrning, styrelsearbete samt verktyg kring bolagsstyrning. Assensios erbjudande bygger på att hjälpa sina kunder att gå från att vara ägarledda till att bli ägarstyrda bolag. En viktig del i dessa tjänster är att klargöra rollfördelning och ansvarsfördelning ägare, styrelse och ledning vilket främjar bolagsstyrningen. Kontakta Hendrik Trepp på Assensio för mer information. Se länk till kontaktformulär.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

ASSENSIO ADVISORY AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies